Groener vervoer is hard nodig

Tractor op waterstof

Groene waterstof vermindert de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan een groenere transportsector. Het huidige wegvervoer is verantwoordelijk voor 21% van de wereldwijde CO2 -uitstoot. Een groenere transportsector met minder CO2 emissies is hard nodig. Hernieuwbare energie in de vorm van groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol. De Europese Unie (EU) heeft als doel om in 2030 32% hernieuwbare energie te gebruiken. Specifiek voor de transportsector moet in 2030 het aandeel hernieuwbare energie ten minste 14% bedragen.

Waterstof gaat een cruciale rol spelen bij het bereiken van de EU-doelstellingen. Elektromotoren gevoed door brandstofcellen op waterstof zijn – in vergelijking met elektrische voertuigen op batterijen – beter geschikt voor zowel zware voertuigen als voor vervoer over lange afstanden. Nu nog wordt in Nederland meer dan 99 % van de waterstof (H2) geproduceerd uit fossiele brandstoffen.

LIFE NEW HYTS zet in op groene waterstof voor wegtransport

Het gebruik en de productie van groene waterstof in het transport bevindt zich in een impasse die doorbroken moet worden. Vraag en aanbod kijken naar elkaar en bewegen niet. Er zijn maar een klein aantal waterstofvoertuigen in gebruik, waardoor de stimulans om in Nederland waterstoftankstations te openen ontbreekt. En weinig waterstoftankstations maken het niet aantrekkelijk om op waterstof te gaan rijden. Deze impasse belemmert de opschaling naar groene waterstof in het vervoer. Daarnaast zijn de investeringskosten in groene waterstofproductie hoog en ontbreekt een waterstofdistributiesysteem.

Vervoersknooppunt Utrecht heeft convenant Waterstof in Mobiliteit

De provincie Utrecht is het belangrijkste vervoersknooppunt van Nederland en de regio met de hoogste vervoersdichtheid. Om waterstof in de vervoersector te stimuleren, heeft de provincie het Convenant Waterstof in Mobiliteit Provincie Utrecht (Waterstof Utrecht) opgesteld. Meer dan 110 partijen zijn aangesloten om mobiliteit te verduurzamen.

Regio doet mee

LIFE NEW HYTS is een samenwerking tussen KWR Water Research Institute, provincie Utrecht, Hysolar, Van Heezik, Stamhuis, Jos Scholman Beheer B.V. en Van den Heerik’s Internationaal Transportbedrijf B.V. en wordt medegefinancierd door de Europese Unie. LIFE NEW HYTS toont de haalbaarheid aan van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer door een keten op te zetten in Nieuwegein. De keten bestaat uit de opwekking van groene elektriciteit via een nabijgelegen zonneveld en de omzetting van elektriciteit naar groene waterstof met de elektrolyser. De waterstof wordt via een leiding naar het bestaande openbare waterstoftankstation van Jos Scholman getransporteerd. Dit waterstoftankstation is geschikt voor het tanken van lichte en zware voertuigen op waterstof.

LIFE NEW HYTS is een demonstratieproject voor regionale productie, distributie en gebruik van groene waterstof. Het levert de provincie waardevolle gegevens op over het gebruik en de kosten van groene waterstof en biedt praktische ondersteuning voor de versnelde invoering van groene waterstof in het transport. Provincie Utrecht breidt het waterstofconvenant voor de vervoersector uit onder dit project.

Doel LIFE NEW HYTS

LIFE NEW HYTS schept de juiste voorwaarden voor een snelle introductie van op groene waterstof rijdende zware bedrijfsvoertuigen door op lokaal niveau te pionieren en regionaal toe te passen.

dalende grafiek

Schonere lucht

Momenteel vindt 21% van de Europese CO2 uitstoot in het wegtransport plaats. De lokale productie en het gebruik van de groene waterstof zal een enorme besparing van CO2 uitstoot met zich meebrengen. En dat niet alleen. Ook de uitstoot van fijnstof en stikstof nemen drastisch af.  Dat is beter voor het klimaat, de gezondheid en de natuur.

elektrolyser

Groene Waterstof maken

Met de elektrolyser bij Hysolar wordt vanaf medio 2023 groene waterstof geproduceerd. Door de eisen uit de Europese RED2 richtlijn te volgen wordt gewaarborgd dat de waterstof 100% duurzaam wordt geproduceerd.

personenauto

Vrachtvoertuigen op waterstof

Als onderdeel van LIFE NEW HYTS schaffen de projectpartners waterstofelektrische vrachtvoertuigen aan; Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV). Deze voertuigen beginnen nu pas op de markt te komen.

2 druppels

Werktuigen op waterstof

Ook worden er binnen LIFE NEW HYTS krachtwerktuigen aangeschaft. Het gaat om twee verschillende typen:

  • Waterstofelektrische kranen (FCEV); dit is een landelijke primeur!
  • Tractoren en holders; hier gaat het om dosering van waterstof in een dieselmotor, het zogenaamde Dual Fuel principe; het is een tijdelijke toepassing zo lang de FCEV-uitvoering commercieel nog niet goed beschikbaar is.
meerdere poppetjes

Regio en buurlanden betrokken

De provincie Utrecht stimuleert waterstof in mobiliteit met het Waterstof convenant. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met partners in het buitenland om soortgelijke projecten op te zetten in Brugge, België en Noordrijn-Westfalen, Duitsland.

schoolboek

Opleiding waterstofvoertuigen

Om ervoor te zorgen dat monteurs en chauffeurs voldoende kennis hebben van waterstofvoertuigen, wordt er een opleidingsprogramma opgezet in de provincie Utrecht.

24 juni jl opening van het project

Op vrijdagmiddag 24 juni 2022 werd het project LIFE NEW HYTS feestelijk geopend in Nieuwegein. Het project werd gepresenteerd met bekende sprekers die de positie van waterstof op regionaal, nationaal en Europees niveau schetsen.

Partners

Contact

Neem contact op voor meer informatie over het project via het contactformulier. Neem ook een kijk op de helpdesk voor vragen over waterstof in mobiliteit, met name in de provincie Utrecht.

"*" geeft vereiste velden aan

Logo Life New Hyts | naar de homepagina

Renewable green hydrogen for transport