Home » Waarom is waterstof belangrijk voor zwaar transport?

Waarom is waterstof belangrijk voor zwaar transport?

Het belang van waterstof in zwaar transport #2

Van diesel naar duurzaam: #2

Waterstof zal een belangrijke rol spelen in het realiseren van de doelstellingen. Voor de toepassingen met waterstof richten we ons in Nederland, naast de scheepvaart en de luchtvaart, vooral op de zware transporttoepassingen op de weg; voertuigen die langdurig veel energie nodig hebben. Dat is nodig naast batterij-elektrisch rijden, onder andere door de overbelasting van het elektriciteitsnet  en de hoge kosten om het elektriciteitsnet te verzwaren om grootschalig batterij-elektrisch rijden mogelijk te maken. De meeste voertuigen op waterstof zijn qua techniek vergelijkbaar met batterij aangedreven voertuigen. Het grootste verschil is dat de energie in waterstoftanks is opgeslagen en niet in batterijen zit. Elektriciteit wordt geproduceerd door de brandstofcel. Hier reageren waterstof en zuurstof uit de lucht met elkaar. Vooral voor de verduurzaming van zwaar vervoer en transport over lange afstanden is waterstof cruciaal. Zwaar vervoer verbruikt veel energie en voldoende energie opslaan in batterijen is nog altijd een uitdaging.

Zwaar vervoer op waterstof lijkt een goed alternatief voor diesel en nodig naast de initiatieven voor elektrisch vervoer. Wat speelt er en hoe komt er een versnelling op gang? Waterstof Utrecht organiseerde 23 november een bijeenkomst ‘Waterstof voor zwaar transport’. Producenten van vrachtwagens en transporteurs zaten samen aan tafel om problemen en kansen met elkaar te bespreken. Ook klanten, zoals retailers en defensie, kennisinstituten en overheden waren van de partij. Een bijeenkomst met veel nieuwsgierigheid, technische oplossingen en vooral veel vragen over hoe te versnellen.

Lees deze en acht andere vragen in: Hoe versnellen we zwaar transport op waterstof? Negen vragen.