Home » Groene waterstof in transport, wat is er nodig?

Groene waterstof in transport, wat is er nodig?

tractor op waterstof

Ruim een vijfde van de Europese broeikasgas emissies komen van transport en dat terwijl de transportsector groeit, zeker het goederenvervoer! Voertuigen aangedreven door groene waterstof zijn een kansrijke optie voor emissieloos transport, dus waar wachten we op? ‘Waterstof in mobiliteit: van plannen naar praktijk’ was op 23 september het thema op de bijeenkomst op het circuit van Zandvoort georganiseerd door NWBA, BETA en anderen.

uitdagingen in onze overgang naar groene waterstof

Pioniers en ondernemers ervaren obstakels

Daniël Bakker, onderzoeker Energie en Water bij KWR, schetste in zijn presentatie de grote voordelen en kansen van groene waterstof. Verbonden aan het Europese project LIFE NEW HYTS – reNEWable green HYdrogen for TranSport- stipt hij aan dat de transitie naar groen transport niet alleen een technisch vraagstuk is. LIFE NEW HYTS is een demonstratieproject in de provincie Utrecht voor regionale productie, distributie en gebruik van groene waterstof waar lokale ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken. Behalve technologische innovatie vraagt de transitie ook om andere wet- en regelgeving, vergunningen, beschikbaarheid en levering van materialen, correcte registratie bij RDW, aftersales en service, beschikbaarheid van tankstations en van groene H2. Pioniers en ondernemers hebben plannen en projecten, maar krijgen in de praktijk te maken met obstakels. We noemen er een paar.

Waar laten we de waterstoftanks?

Waterstoftanks kunnen niet makkelijk op trucks ingepast worden vanwege de maximale lengte die voor trekker-oplegger combinaties geldt.

Dus waar moet de extra ruimte vandaan komen? Gaat dat ten koste van de (slaap)ruimte voor de chauffeur?

 

Is 99% emissieloos ontoelaatbaar?

Een van de technologieën die toegepast kan worden om waterstof voertuigen te laten rijden is een waterstof verbrandingsmotor. Daarbij wordt de CO2 uitstoot met meer dan 99% verminderd ten opzichte van de diesel uitvoering. Er blijft echter een kleine rest-emissie over bij deze voertuigen. Op dit moment willen de grote binnensteden met de ambitie 2025 emissieloos deze voertuigen weren omdat ze niet volledig emissieloos zijn. Een kwestie van definitie?

Hoe registreren we de voertuigen?

Een FCEV waterstofvoertuig (dus zero-emissie) wordt door de RDW niet altijd geclassificeerd als “zero-emissie-voertuig”. Tijdens het congres in Zandvoort vertelde een ondernemer dat zijn waterstof vrachtwagen was geregistreerd als EURO-VI voertuig; dit is momenteel de hoogste emissieklasse voor dieselvoertuigen. Wanneer is de registratie op orde?

Wie trekt de waterstoftrailer?

Waterstof-transport-trailers mogen NIET – echt waar- getrokken worden door waterstof trucks, vanwege de specifieke wetgeving rondom het transport van gevaarlijke stoffen. Dit is zo vastgelegd in de ADR. Hoe gaan we hier mee om?

Daniël Bakker wil graag de enorme kansen voor groene waterstof benadrukken. De ontwikkeling van een lokale groene waterstof waardeketen begint klein met een team van pioniers. LIFE NEW HYTS is een mooi voorbeeld hoe de transitie makkelijker gaat als je de handen ineenslaat. Maar ook de obstakels die in de praktijk opduiken, moeten met elkaar verkend en opgelost worden. Dat vraagt nog meer samenwerking, ook met overheid, instanties en bedrijfsleven.

Ben je geïnteresseerd in de presentatie van Daniel Bakker op 23 september, stuur dan een berichtje.