Home » Stappenplan waterstof op bedrijventerreinen

Stappenplan waterstof op bedrijventerreinen

stappenplan waterstof op bedrijventerreinen

In opdracht van de provincie Utrecht schreef Blueconomy een stappenplan voor waterstof op bedrijventerreinen. Dit document kan voor gemeenten en ondernemers fungeren als handvat voor de ontwikkeling van waterstofoplossingen op bedrijventerreinen.

Veel bedrijven willen verduurzamen maar krijgen vanwege netcongestie niet de mogelijkheid om energie terug te leveren en om verder te elektrificeren. Opslag van energie in waterstof en rijden op waterstof kan een van de mogelijke oplossingen zijn. Op welke manier kan waterstof bijdragen aan de uitdagingen van bedrijven? Welke energiestromen spelen er een rol op een bedrijventerrein en is het logisch om daarin met waterstof aan de slag te gaan? Het stappenplan helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

De 10 stappen die in het document worden uitgewerkt:

  1. Energieroutes nalopen
  2. Doorrekenen met kengetallen
  3. Individuele gesprekken en meet-ups
  4. Kansrijke energieroutes selecteren
  5. Business concept ontwikkelen
  6. Coalitie smeden
  7. Business concept uitwerken
  8. Projectvoorstel
  9. Financiering
  10. Realisatie

Download het stappenplan waterstof op bedrijventerreinen