Home » 23 september: ssssttt … op het Circuit van Zandvoort

23 september: ssssttt … op het Circuit van Zandvoort

groen verkeerslicht

Het circuit Zandvoort kleurt vrijdag 23 september wat groener dan doorgaans en is vooral ook veel stiller. Rijden op groene waterstof staat die middag in de spotlight. Waterstof in mobiliteit: Van plannen naar praktijk is het centrale thema van het congres.

Daniel Bakker“Ik wil laten zien wat de enorme mogelijkheden van groene waterstof zijn.”

Dr. Ir. Daniël Bakker van KWR is een van de sprekers over concrete toepassingen met groene waterstof. Daniël werkt als onderzoeker Energie en Water in het team Energie en Circulaire systemen bij KWR. Hij onderzoekt de kansen en uitdagingen van de wisselwerking tussen de energietransitie en de watercyclus. Hij is verbonden aan het Europese demonstratieproject LIFE NEW HYTS en toont dat de stap naar de praktijk nu al kan. Het consortium van Provincie Utrecht, KWR en het bedrijfsleven werken in LIFE NEW HYTS samen aan dit praktische demonstratieproject. Ze implementeren een lokale groene waterstof waardeketen in de provincie Utrecht. Die begint bij de opwek van groene energie door een 9MWP zonneveld, de productie van waterstof door elektrolyse, distributie via een waterstof tankstation voor zware bedrijfsvoertuigen. Bovendien heeft het project aandacht voor opleiding van technisch personeel voor het onderhoud van waterstof voertuigen en het delen van de kennis om anderen ook deze stap te laten zetten.

Een andere pleitbezorger van groene waterstof en spreker deze middag is Arne Schaddelee, gedeputeerde van de Provincie Utrecht. Hij toont met het Waterstofconvenant Utrecht -met inmiddels al 111 deelnemende partijen- hoe de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven gestalte krijgt.

Nieuwsgierig geworden en ook aan de slag met waterstof? aanmelden voor Waterstof in mobiliteit: van Plannen naar Praktijk kan via Eventbrite.

Vrijdag 23 september 13.30 uur Circuit Zandvoort – Dutch Grand Prix Lounge.