Home » Wat is de waterstofopgave voor de transportsector?

Wat is de waterstofopgave voor de transportsector?

De opgave van de transportsector #1

Van diesel naar duurzaam #1

Klimaatdoelen, emissievrije zones, ons gezonde verstand: alles schreeuwt om een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen. De behoefte aan een oplossing voor een schoon alternatief voor diesel onder transporteurs is groot. In Nederland staan er in 2022 143.000 vrachtvoertuigen geregistreerd. De doelstellingen in het Nederlandse klimaatakkoord spreken van mobiliteit zonder CO2 uitstoot in 2050. De transportsector staat voor een belangrijk transitie naar emissieloos transport. Het transport in Europa is verantwoordelijk voor 27% van alle CO2 emissies, terwijl de vraag naar vervoer van goederen nog steeds groeiende is. In 2025 moet er een vermindering van CO2 uitstoot van 15%[1] gerealiseerd zijn. Bovendien bestaat de kans dat de ambities verder naar boven bijgesteld worden als gevolg van strengere (Europese) eisen voortvloeiend uit REDIII.

Zwaar vervoer op waterstof lijkt een goed alternatief voor diesel en nodig naast de initiatieven voor elektrisch vervoer. Wat speelt er en hoe komt er een versnelling op gang? Waterstof Utrecht organiseerde 23 november een bijeenkomst ‘Waterstof voor zwaar transport’. Producenten van vrachtwagens en transporteurs zaten samen aan tafel om problemen en kansen met elkaar te bespreken. Ook klanten, zoals retailers en defensie, kennisinstituten en overheden waren van de partij. Een bijeenkomst met veel nieuwsgierigheid, technische oplossingen en vooral veel vragen over hoe te versnellen.

Lees deze en acht andere vragen in: Hoe versnellen we zwaar transport op waterstof? Negen vragen.