Home » Waterstof Utrecht nieuwsbrief

Waterstof Utrecht nieuwsbrief

 

Het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ is onderdeel van het LIFE NEW HYTS project wat staat voor reNEWable green HYdrogen for TranSport. LIFE NEW HYTS toont de haalbaarheid aan van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer door een keten op te zetten in Nieuwegein. De provincie Utrecht is het belangrijkste vervoersknooppunt van Nederland en de regio met de hoogste vervoersdichtheid. Om waterstof in de vervoersector te stimuleren, heeft de provincie het Convenant Waterstof in Mobiliteit Provincie Utrecht (Waterstof Utrecht) opgesteld. Meer dan 111 partijen zijn aangesloten om mobiliteit te verduurzamen.

De nieuwsbrief ‘Waterstof Utrecht’ houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof en het convenant.LIFE NEW HYTS is een samenwerking tussen KWR Water Research Institute, provincie Utrecht, Hysolar, Van Heezik, Stamhuis, Jos Scholman Beheer B.V. en Van den Heerik’s Internationaal Transportbedrijf B.V. en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

 

In deze nieuwsbrief:

Terugblik:

 • Kick-off LIFE NEW HYTS bij Innovam in Nieuwegein 24 juni 2022
 • Toepassing waterstof in reinigingsvoertuigen 20 september 2022
 • Waterstofconferentie bij EV-Experience, circuit Zandvoort 23 september 2022
 • RH2INE 30 september 2022

Nieuwe ondertekenaars waterstofconvenant Utrecht: de teller staat op 111

Vooruitblik:

 • Maandag 31 oktober Zero Emissie Truck Debat
 • Dinsdag 15 november van 14.00-17.00 Save the date bijeenkomst zwaar transport waterstofvoertuigen
 • Woensdag 23 november 14.00 uur 2022 Bijeenkomst Waterstof voor zware voertuigen

Weetjes:

 • Website Waterstof Utrecht gelanceerd

Kick-off LIFE NEW HYTS

Innovam Nieuwegein 24 juni 2022

Op vrijdag 24 juni werd de kick-off van het LIFE NEW HYTS project georganiseerd bij Innovam in Nieuwegein. LIFE NEW HYTS is een ketenproject dat wordt uitgevoerd door: KWR, provincie Utrecht, Van Heezik, Stamhuis, Jos Scholman en Van den Heerik’s International Transportbedrijf B.V. en wordt mede gefinancierd door het LIFE programma van de Europese Unie. Voorafgaand aan dit event was er een interessante rondleiding voor de deelnemers in de praktijkruimten en lesruimten van Innovam. Innovam heeft samen met de Aeres Tech Group uit Ede en Hystream een opleiding ontwikkeld voor monteurs en chauffeurs over waterstof in voertuigen. De startdatum van deze opleiding zullen we in de nieuwsbrief melden.

“Wat nodig is, is lef” >> Lees meer: Utrecht omarmt groene waterstof voor zwaar transport | Life New Hyts

Er waren meerder waterstofvoertuigen te bewonderen en tijdens deze bijeenkomst werden verschillende presentaties gegeven. De presentaties vindt u op lifenewhyts.eu.

“Volgens mij zit er heel veel muziek in waterstof, dat hebben we vanmiddag gezien. Het meest verrassende is dat er heel veel ondernemers meedoen, maar dat we vooral het MKB, de kleinere bedrijven zien die meedoen. Ik zie wel een grote uitdaging om ook de grotere ‘jongens’ nu over de streep te gaan trekken”, aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie en warm pleitbezorger van groene waterstof. Kijk hier de Aftermovie

 

Toepassing waterstof in reinigingsvoertuigen

Op dinsdag 20 september 2022 was er speciale aandacht voor de toepassing van waterstof in reinigingsvoertuigen. Hiervoor waren uitgenodigd opdrachtgevers bij gemeenten, gemeenten met een eigen reinigingsdienst, afvalvervoerders en reinigingsdiensten, brancheverenigingen en kennisinstellingen en exploitanten van (potentiële) waterstof tankstations. Er werden ervaringen, ambities en bevindingen gedeeld vanuit diverse projecten in Nederland en in het buitenland lopen en hebben gelopen. Na een korte algemene inleiding over het waterstof convenant door Bert en Regina werden er verschillende presentaties gegeven:

 • Convenant Duurzame Reinigingsvoertuigen, Wilco Fiechter, Rijkswaterstaat
 • Lessons learned met waterstof reinigingsvoertuigen, Stefan Neis, WaterstofNet
 • Hoe maken we afvalinzameling op waterstof laagdrempelig? Guy van Wunnik, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement
 • Kan het ook anders? Evert van de Laar, H2-E Waste Logistics
 • Waterstof in Amersfoort, Stephan Bredewold, Fountain Fuel

Deze presentaties leiden tot een geanimeerde discussie over de toepassing van waterstof in reinigingsvoertuigen onder leiding van gespreksleider Gert-Jan Jansen. De behoefte is geuit om elkaar weer treffen op termijn om kennis en ervaring uit te wisselen en eventuele samenwerkingen te bewerkstelligen.

Waterstofconferentie bij EV-Experience

circuit Zandvoort 

Op 23, 24 en 25 september werd op het circuit van Zandvoort het jaarlijkse EV-Experience event georganiseerd. Bezoekers kunnen ervaren hoe het rijden met zero emissie voertuigen voelt; rijden op het circuit van Zandvoort onder begeleiding van een coureur.

Kijk op evexperience.nl voor een impressie.

Waterstof in mobiliteit ‘Van plannen naar praktijk’

Jaarlijks wordt er tijdens EV-Experience ook een waterstofconferentie georganiseerd door het H2-platform, de NWBA, BETA, Shell, RAI Vereniging in samenwerking met EV-Experience.
Deze conferentie is bedoeld om de samenwerking te bevorderen tussen het bedrijfsleven en de verschillende overheden bij de ontwikkelingen van waterstof in mobiliteit. Beleidsmakers, bestuurders, kennisinstellingen en marktpartijen zijn hier aanwezig. Sprekers deelden hun ‘best practices’ rond waterstof in mobiliteit en gingen met elkaar in debat.

Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht, heeft de werking van het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht toegelicht. Daniël Bakker van KWR presenteerde hier het LIFE NEW HYTS project waar het waterstofconvenant onder valt.

Wie trekt de waterstoftrailer? Waterstof-transport-trailers mogen niet – geloof het of niet – getrokken worden door waterstof trucks, vanwege de specifieke wetgeving rondom het transport van gevaarlijke stoffen. Daniel Bakker van KWR over obstakels op het pad van pioniers en ondernemers in groene waterstof in transport.

>> Lees meer:

Daarnaast was er een update door Stephan Bredewold van Fountain Fuel over het waterstof tankstation dat gerealiseerd gaat worden in Amersfoort. Vrijdag 21 oktober 2022 opent de heer Hans Oosters, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de officiële handeling voor de start van de bouw van het eerste waterstof tankstation in Amersfoort. Ook de website waterstofutrecht.nl is online gegaan.

RH2INE conferentie

Vanuit het waterstof convenant wordt gewerkt aan schone binnenvaart door de toepassing van waterstof. Zo is er de ambitie van 1 á 2 waterstofschepen en het verduurzamen van de scheepvaart op onder andere het Amsterdam-Rijnkanaal, wat het drukst bevaren kanaal van Europa is. Op 30 september 2022 werd in Duisburg de jaarlijkse RH2INE conferentie georganiseerd. RH2INE is een samenwerkingsplatform rondom publieke en private partijen met de ambitie schone binnenvaart te bewerkstelligen op de Rijn corridor. Er waren vertegenwoordigers uit Oostenrijk, Zwitserland, verschillende Duitse lidstaten, Frankrijk, België en Nederland. Wij waren hier ook met een Utrechtse delegatie. Deelnemers waren afgevaardigden van rederijen, havens, leveranciers, regionale overheden en andere belanghebbenden deelden hun kennis en maakten nieuwe afspraken. Op deze conferentie in Duisburg zijn een aantal stappen gezet naar emissievrij goederenvervoer met behulp van waterstof in de binnenvaart. ’s Ochtends werd er gewerkt in verschillende workshop rondes en ’s middags waren er plenaire presentaties en discussies. Doel van de conferentie is het stimuleren van waterstof in de scheepvaart en de benodigde infrastructuur in de havens.

In 2023 worden de eerste waterstofschepen in Nederland verwacht mede dankzij een aantal van de ondertekenaars van het convenant. Dat zijn onder andere: Future proof shipping, Koedood, EICB en er volgen er meer.
Bij de Utrechtse ondernemer Theo Pouw werken ze hard aan de komst van een waterstofschip. Alwin Anninga hield hiervoor een vurig pleidooi in het debat, hij werd ondersteund door Regina Horbach van de provincie Utrecht.

Vooruitblik:

Zero Emissie Truck Debat

Datum: maandag 31 oktober 2022
Tijd: 09.30-14.00 uur
Locatie: Fokker Terminal Den Haag

Op maandag 31 oktober organiseert RAI Vereniging in de Fokker Terminal in Den Haag het Zero Emissie Truck Debat. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers de mogelijkheid om met de verschillende sprekers van gedachten te wisselen hoe de transitie naar zero-emissie in de trucksector vorm moet krijgen.

Voor meer informatie zie: https://www.raivereniging.nl/agenda/2022-q4/zero-emissie-truck-debat.html
Aanmelden kan via deze link: Aanmelden voor het Zero Emissie Truck Debat

Waterstof voor zware voertuigen

Datum: woensdag 23 november 2022
Tijd: 14:00-17.00 uur

Locatie: Nieuwegein

Op 23 november 2022 organiseert Waterstof Utrecht een bijeenkomst in Nieuwegein over waterstof aangedreven vrachtauto’s. Het aanbod van waterstof aangedreven vrachtauto’s is nog zeer beperkt. Toch wil Waterstof Utrecht kijken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn of komen. Verschillende producenten geven in deze bijeenkomst een inkijk in de ontwikkeling en levering van waterstof aangedreven vrachtauto’s. Zowel de toepassing van fuelcell als de verbrandingsmotor komen aan bod. Waterstof Utrecht wil potentiële gebruikers informeren over de verschillende mogelijkheden en soorten voertuigen. Met deze bijeenkomst wil Waterstof Utrecht de vraag naar zware transport voertuigen uit de regio in beeld brengen en de deelnemers informeren over de (toekomstige) waterstof tankfaciliteiten. Daarnaast wil zij kijken hoe zij met de vraag naar voertuigen kunnen aansluiten op andere initiatieven en de lobby hiervoor naar financiële ondersteuning op landelijk en Europees niveau. Registreren kan met deze link

 

Waterstof voor bestelvoertuigen

Datum: december 2022
Locatie: Nieuwegein

In de regio Utrecht staan we voor een enorme opgave. Er komen steeds meer woningen en banen bij en dat genereert veel extra mobiliteit. Daarnaast hebben te maken met beperkte netcapaciteit. De huidige elektriciteitsnet infrastructuur laat niet toe dat alle bestelauto’s elektrisch gaan rijden. Waterstof kan naast het zware vervoer en de scheepvaart ook een oplossing bieden voor de bestelauto’s die langere afstanden moeten rijden.
Daarom organiseert Waterstof Utrecht in december 2022 een bijeenkomst in Nieuwegein voor het rijden met waterstof aangedreven bestelvoertuigen. Er komen langzaam verschillende merken op de markt, o.a. Stellantis, Hyvia, Iveco. Waterstof Utrecht gaat potentiële gebruikers informeren over de verschillende mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomst laten producenten de verschillende typen en kenmerken voertuigen zien. Door de vraag naar deze bestelbussen vanuit de regio Utrecht goed in kaart te brengen, hoopt Waterstof Utrecht invloed te uit te oefenen op levering, prijsafspraken en lobby naar het Rijk voor financiële ondersteuning. Bent u geïnteresseerd? Hou dan de website van waterstof utrecht in de gaten.

 

Nieuwe ondertekenaars waterstofconvenant Utrecht 

Sinds 23 september is de website waterstofutrecht.nl online met informatie over het waterstof convenant en de partijen die het convenant hebben ondertekend. Inmiddels hebben zich al 111 partijen bij aangesloten. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe ondertekenaars, dit zijn:

 • Bovag
 • Koedood
 • EICB
 • Beta

Rabobank, Rients Schuddebeurs: “Omdat het bijdraagt aan de energietransitie en omdat een convenant gaat over samenwerken. Samenwerken is coöpereren. De enige manier om dit verder te brengen is partijen bij elkaar te brengen.”

BETA, Lisanne Henneveld: “Waterstof is gewoon de toekomst, wij gaan op den duur gewoon waterstof verkopen op onze tankstations. Wat de klant wil, dat gaan onze tankstations verkopen, Daar is een ontwikkeling voor nodig en daarom sluiten we ons hierbij aan.”

EICB, Khalid Tachi:“Waarschijnlijk dit jaar of begin volgend jaar hebben we al de eerste twee binnenvaartschepen op waterstof. Binnenvaart is een prachtige proeftuin: weinig schepen, veel volume.”

BOVAG, Han ten Broeke: “Wij vinden dat waterstof erbij hoort. De kabinetsdoelstellingen die in het  klimaatakkoord zijn geschreven van 50 waterstofstations had al lang waargemaakt moeten zijn.”

Tips?
Heeft u een tip voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar info@waterstofutrecht.nl.
Website Website
LinkedIn LinkedIn
Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?
We hebben u op de verzendlijst gezet omdat uw e-mailadres bij ons staat geregistreerd als een van de ondertekenaars van het convenant.
Wilt u de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Laat het ons weten via info@waterstofutrecht.nl.
Copyright © 2022
Waterstof Utrecht

 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Waterstof Utrecht · Otto Hahnweg 1a · Utrecht, Utrecht 3542 AX · NetherlandsEmail Marketing Powered by Mailchimp

 

 

 

24 juni jl opening van het project

Op vrijdagmiddag 24 juni 2022 werd het project LIFE NEW HYTS feestelijk geopend in Nieuwegein. Het project werd gepresenteerd met bekende sprekers die de positie van waterstof op regionaal, nationaal en Europees niveau schetsen.